Financieel verslag 1 januari 2015 t/m 31 december 2015:

 

           
           
 

Begroot

 

Werkelijk

 

Toelichting:

Opbrengsten:

         

Donateurs 2015

1600,00

 

1637,00

 

192 donateurs

Donateurs (nagekomen 2014)

0,00

 

20,00

   

Donateurs (vooruitbetaald 2016)

0,00

 

0,00

   

Bijdrage gem. Waterland 2015 kl.ond.

650,00

 

663,10

   

Rente

90,00

 

89,84

 

rente 2014

Subsidie GW tbv 10 jr jubileum

2000,00

 

1250,00

   

Bijdrage CWW

1000,00

 

1000,00

   

Inzet afschrijvingsreserves

385,00

 

266,86

   

Gift / Jubileum donatie

0,00

 

25,00

   
           
           
 

5725,00

 

4951,80

   
           

Uitgaven:

         

Onderhoud glijbaan / zitje kabelbaan

500,00

 

105,88

   

Kosten stichting

125,00

 

241,37

 

bankkosten+enveloppen+boodschappen

Regulier onderhoud

100,00

 

349,37

 

o.a. schade vogelnestschommel

Aanschaf zitbankje+inscriptie &

1250,00

 

1261,36

 

evenwichtsbalk ipv zitbankje+inscriptie

publicatiebord

         

activiteiten 10 jarige jubileum

1750,00

 

999,57

   

Jaarlijkse vervangingsreservering

2000,00

 

2000,00

   
           
           
 

5725,00

 

4851,67

   
           
           

Saldo 2015

   

100,13

   

Saldo 31 december 2014

   

182,47

   
           

Saldo 31 december 2015

   

282,60

   
           

Liquide middelen 31 december 2015:

         

Rabo Bankrekening (10.24.56.178)

   

186,55

   

Kas

   

96,05

   

Rabo Bedrijfstelerekening (12.62.725.535)

 

13707,33

   
           

 

 

Begroting 1 januari 2016 t/m 31 december 2016:

 

             

Opbrengsten:

         

Donateurs

     

1600,00

   

Bijdrage gem. Waterland 2016 kl.ond.

650,00

   

Rente

     

60,00

   

sponsor

     

100,00

   
             
       

2410,00

   
             

Uitgaven:

           

Kosten stichting

   

200,00

 

KvK, bank, inlegvel, rijwilligers, etc.

Regulier onderhoud

   

100,00

 

Diverse kleine reparaties en verf

groot onderhoud speeltoestellen

 

220,00

   

Levering zand tbv aanpassen ondergrond

50,00

   

herstel hekwerk

   

90,00

   

Jaarlijkse vervangingsreservering

 

1750,00

 

maximaal haalbaar per jaar

             
       

2410,00