Het bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter

Kees Honingh

 

 

Secretaris

Dirk Boes

0299-601523

Penningmeester

Pieter de Groot

 

 

Bestuurslid

Bert Chevallier

 

Bestuurslid

Eric Stoker

 

 

     

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Beste aankomend donateur, 

Graag zouden wij u verwelkomen als donateur van de Stichting Speeltuin Marken, welke is opgericht om voldoende speelvoorzieningen op Marken te behouden. De gemeente Waterland beperkte zich tot noodzakelijk onderhoud, terwijl voor vervangingsinvesteringen geen geld was. In de praktijk betekende dit dat er geen preventief onderhoud werd gepleegd en afgekeurde toestellen zonder vervanging werden verwijderd. Door dit beleid was er weinig overgebleven van de belangrijkste speellocatie op Marken, de speeltuin aan de Zuiderzeeweg-Walandweg. 

M.b.v. diverse sponsors en vele vrijwilligers is de speeltuin begin 2005 opgeknapt en feestelijk heropend. Er is toen bijna 40.000 euro geïnvesteerd. Onderdeel van deze speeltuin is ook het aangrenzende trapveldje welke toen van drainage, nieuwe doelen, ballenvangers en hekwerken is voorzien. Het daar weer aangrenzend basketbalveld is bij de gemeente in beheer gebleven, waaraan later een volleybalnet en kleine doeltjes zijn toegevoegd. Met de andere speellocaties binnen de kern Marken, die in beheer van de gemeente zijn gebleven, is het minder goed afgelopen; op één veerwip na is namelijk alles verwijderd. 

M.i.v. 2005 heeft onze Stichting een overeenkomst met de gemeente Waterland. Eerst was dit een bruikleenovereenkomst en vervolgens is deze in 2009 omgezet in een onderhoudsovereenkomst. De belangrijkste reden om de overeenkomst in 2009 aan te passen was dat hiermee de aansprakelijkheid meer bij de gemeente Waterland kwam te liggen. In beide overeenkomsten was overigens geregeld dat onze Stichting eigenaar is en blijft van de speeltoestellen. 

Sinds de opening in 2005 hebben wij niet stilgezeten. Met behulp van vrijwilligers, sponsors en donateurs hebben wij de speeltuin verder uitgebreid en verbeterd. Er is in deze periode ruim 20.000 euro geïnvesteerd in een vogelnestschommel, tafeltennistafel, duoveer, kabelbaan, dubbele schommel, enkele peuterschommel, houten speelhuisje, zitdraaimolen, klimtoestel, picknick tafel, speeltoestel met geluidsvloer en een extra tegelpad. 

Uw bijdrage is vooral nodig om de komende jaren als Stichting Speeltuin Marken geld te blijven reserveren voor de toekomstige vervanging van onze eigen speeltoestellen. 

Daarom vragen wij u om voor minimaal 5 euro (meer mag ook) onze donateur te worden. U kunt uw jaarlijkse donateur bijdrage overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL34 RABO 0102 4561 78 t.n.v. Stichting Speeltuin Marken onder vermelding van uw straatnaam en huisnummer.

Wij willen u bij voorbaat namens alle kinderen bedanken voor uw bijdrage. 

DSC02957